Feest van de Geest Anloo is verplaatst naar 2021. Echter ik was al geruime tijd bezig me te verdiepen in het thema ‘in vuur en vlam’ en ik was dit voorjaar gestart met een groepje mensen met een kunstretraite. Drie thema’s wolken, wind en vuur zijn gepasseerd en toen het moment daar was om het eindwerkstuk te maken, kregen we te maken met de lockdown.  Nadat de eerste schok voorbij was, heb ik deze online aangeboden en is deze op een mooie manier afgerond. De resultaten zijn verbazingwekkend. Nu de kerken ook online zijn verder gegaan, werd mij gevraagd naar een ‘beeld’ over Pinksteren voor in het liturgisch centum, dat werd de ‘Vuurboom’. 

De werkstukken van de cursisten en de ‘vuurboom’ mocht ik op Pinksterzondag presenteren in de dienst. 

 

Exodus 3: 14 Ik zal zijn die Ik zijn zal,  Statenvertaling
kerk de Oale Grieze in Hellendoorn

De onderstaande kunstwerken zijn afkomstig van de cursisten van de kunstretraite met als thema VUUR. Gelezen Exodus 3: 1 – 14

Paul Schooten
Jolande Schooten
Marty Meinen
Adrie van Buren
Marty Meinen
Adrie van Buren
LinkedIn
Facebook