het is Volbracht

Beeld meditatie  bij een Kruisweg
anders kijken naar kunst  met beelden, muziek en poëzie

door Annewil Jansen

donderdag 26 maart 2020
om 19.45 uur in de Kleine Kapel
Noetselerweg 55 in Nijverdal

Werkgroep

Op weg in de stilte

www.facebook.com/opwegindestilte