Aan het einde van de zomer, deze keer 2 weken! in het kerkje van Ginnum. Hier ga ik op zoek naar mogelijkheden om me te verdiepen in natuur en contemplatie. Zien met nieuwe ogen. Hiervoor heb ik van de schrijfster Christine Valters Paintner een aantal boeken gekocht. Eén van de boeken Eyes of the Heart gaat zeker mee.

St. Augustinus zei het zo:
You were within me, and I was outside, and it was there I searched for you…….
On entering into myself I saw, as it were with the eyes of my soul,
what was beyond the eyes of the soul, 
beyond my spirit: your immutable light.

The real voyage of discovery consits not in seeking new landscapes but in having new eyes. – Marcel Proust