Feest van de Geest
2022
http://www.feestvandegeest.nl
 ‘in vuur en vlam’

In de afgelopen 3 jaar heb ik me verdiept in de techniek van het vilten, zowel vanuit de vacht als met lontwol op zijde. Het effect van wol is voor mij zoveel zintuiglijker dan verf.  Tekeningen en schetsen verwerkte ik tot wandkleden, tijdens de eerste lockdown van 2020 zijn de meeste werken tot  stand gekomen.
In mijn bloementuin zag ik gevlamde tulpen opengaan. In deze rode tulpen zag ik vlammen van hoop. En nu gaat het feest van de Geest beginnen voor de Magnuskerk in Anloo op 26 mei, Hemelvaartsdag.
De opening van project in VUUR en VLAM beginnen we met een stiltewandeling, 
‘de Vuurboom’ wijst ons de weg.

Leidraad voor de kunstwerken VUUR en VLAM is het verhaal van Mozes bij de brandende braambos uit het Bijbelboek Exodus. Mozes wordt aangesproken door een stem die uit de braambos spreekt. Het is YHWH, en noemt zijn naam:
IK BEN DIE IK BEN, een heilig moment voor Mozes. Mozes wordt gevraagd niet langer schaapherder te zijn, maar de exodus voor te bereiden van de Hebreeërs naar het beloofde land.