Feest van de Geest 2022

‘in vuur en vlam’  
Magnuskerk in Anloo
                              
met expositie en doorlopende workshop van Annewil Jansen

De afgelopen 3 jaar heb ik me verdiept in de techniek van het vilten, zowel vanuit de vacht als met lontwol op zijde. Het effect van wol is voor mij zoveel zintuiglijker dan verf. 
Tekeningen en schetsen heb ik verwerkt tot wandkleden. 
Tijdens de eerste lockdown (maart 2020) zijn de kunstwerken Vuurboom, Stem uit de Wolk en Tulpenladder gemaakt.

Leidraad voor de kunstwerken VUUR en VLAM is het verhaal van Mozes bij de brandende braambos uit het Bijbelboek Exodus.
Mozes wordt aangesproken door een stem die uit de braambos spreekt. Het is YHWH, en noemt zijn naam: IK BEN DIE IK BEN,
een heilig moment voor Mozes. Hij wordt geroepen niet langer schaapherder te zijn, maar de exodus voor te bereiden van de Hebreeërs naar het beloofde land. 
Wandobject de Stem uit de Wolk heb ik opgehangen in de herenbank van de kerk. Deze bank zie ik als een hoogmoedig voorwerp. Daar waar de elite van het dorp zijn zetel had, hoog boven het gepeupel…
De woorden van YHWH zijn voor iedereen, de reddende, en beschermende hand ook.

Toen zag ik  in april 2020 tot mijn verwondering in mijn bloementuin prachtig gevlamde tulpen opengaan. In deze rode tulpen zag ik vurige vlammen van hoop. In de Magnuskerk zijn deze te zien in een aantal kunstwerken.

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, wordt de expositie in VUUR en VLAM geopend. Het begint met een 3 km lange stiltewandeling, waar de ‘Vuurboom’ de weg wijst. Deze wandelroute is ook in het Pinksterweekend te maken. De route, met gedicht ligt in de kerk. 

In het Pinksterweekend; 4, 5 en 6 juni ben ik alle dagen van 13.00 – 17.00 uur aanwezig om een interactieve, doorlopende workshop te leiden, waar iedereen aan mee kan doen.
Hartelijk welkom.

Annewil Jansen