Bloemen/ flowers

 

Zonnebloemen

is symbool voor vrede, alleen al door de gele kleur, die ons doet denken aan de zon, licht en leven. Het Franse woord voor zonnebloem ’tournesol’, de bloem die zich draait naar de zon, zegt al genoeg over haar betekenis. De zonnebloem als schenker van olie, bloeiend op de uitgestrekte velden in de Oekraine. Zullen ze dit jaar tot bloei komen in dit mooie, maar verscheurde land? 

Zonnebloem of zunnebloome  bloeide op de akkers in Hellendoorn. Deze bloem is symbolisch geworden voor Johanna van Buren, dichteres in oud Hellendoorns dialect. Het gedicht zelf is een ode aan de zonnebloem, ze beschrijft deze als een oude vrouw met lompen aan, een bloem die haar mooiste dagen heeft gehad, echter haar zaden rijpen…
Dit geldt ook voor de zonnebloemen schilderijen van Vincent van Gogh 
De rondleidster in het museum vertelde: ‘ Zie je dit, dit zijn uitgebloeide zonnebloemen! ‘ Schoonheid zien in het verval. 

Roos/ akelei

Het was een natte zomer in het jaar 2014 en ik bracht een dag door in de botanische tuinen van Buitenpost.
Gefascineerd heb ik gekeken naar de bedruipte rozen in de rozentuin. Teruggekomen in het kerkje in Ginnum zag ik daar een witte roos bloeien bij één van de graven bij de kerk. Deze roos is daarna in mijn tekeningen terechtgekomen.  Tijdens de voorbereiding van Feest van de Geest 2018 ben ik geattendeerd op gebedenboeken ‘Germania’ genoemd. Ze zijn gemaakt in het nonnenklooster Thesinge  (15e en 16e eeuw). Het is voor het eerst dat een vrouw, Stine Duthmers, haar naam heeft mogen verbinden met deze kunstvorm. Dit heeft geleid tot een serie tekeningen roses and columbines / roos en akelei.

Akelei/ columbine

Tulp

Het was 20 maart 2020 en de wereld stond stil. De coronacrisis begon. Buiten begon een stralend voorjaar en werd de lockdown een feit. Wat kan je doen? Zoals iedereen die zich onthand voelt, doelloosheid ervaart en je krijgt het niet bij elkaar…er diende zich een kans voor.
Ik zag in mijn eigen keukenhofje prachtige tulpen bloeien, uiteindelijk deze in een vaas geplaatst en getekend. Deze corona kunst is het beste medicijn gebleken tegen doelloosheid en angst.