Expositie AlefBet in synagoge Groningen 

 

Beth  ב 

De eerste letter in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, is de letter ב Beth. Bereshit, in den beginne, het verhaal van de schepping. De vorm van de letter Beth lijkt wel een huisje en dat is ook een betekenis van beth. Het huis heeft grond onder de voeten, biedt een dak boven het hoofd en bovendien een steuntje in de rug. Het  huisje is open aan de voorkant, het is geen gevangenis. Je mag erin verblijven, zolang je wilt. Voor de expositie AlefBeth heb ik beth en mem verbeeld.


Mem מ 

De naam Mem is waarschijnlijk afkomstig van het woord “mayim” . De betekenis hiervan is “wateren”  מ Mem is een afbeelding van golven  water. Er zijn twee vormen van de Mem: de open en de gesloten Mem.  Het voorbeeld van baarmoeder  רחם (Rechem) geeft de betekenis van een gesloten mem op een bijzondere wijze weer. De gesloten Mem staat voor de negen maanden waarin een kind groeit in de baarmoeder, deze is  gesloten. De  open Mem geeft de periode van de bevalling weer, wanneer de baarmoeder open is. Het vruchtwater stroomt naar buiten, samen met het kind.