Pages Menu
TwitterRssFacebook

Feest van de Geest Groningen/Drenthe

Feest van de Geest 2016 en 2018

voor een uitgebreid fotoverslag, scroll naar beneden

Thema 2018 Levensadem

Tekening 1 … en na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte
Het eerste doek gaat over Elia, een verhaal uit het Eerste Testament van de Bijbel. Hij verborg zich in een grot van de berg Horeb, ontmoedigd, De Heer roept hem, maar Elia herhaalt zijn aanklacht. De Heer vraagt hem naar buiten te komen en dan gebeurt er iets wonderlijks.

“En zie, de Heer ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte/  het gefluister van een zachte bries (NBV)  En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan”.  1 Koningen 19: 11,12 (herziene Statenvertaling)

Het gefluister van een zachte bries doet het hart van Elia opengaan.  Het signaal van de nabijheid van de Geest van de goede God. In de draaiende, donkere vormen doven de vlammen van het vuur om plaats te maken voor een lentebries.

De Hebreeuwse tekst is geschilderd met goudverf op paarse voile.

fluisterendestilte ws

Tekening 2…  en Hij blies op hen…

Johannes 20; 21,22 (herziene SV)

en Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. en nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

De Adem van de opgestane Christus is zichtbaar gemaakt in de dynamische lijnen in de tekening.  Hiermee wil ik de emotie weergeven die Christus achterlaat bij zijn  eerste ontmoeting met de discipelen na zijn Verrijzenis. Gevoelens als Angst, Onrust, Verbazing,  Ontroering en Blijdschap.  De oude kleuren die in de tekening zijn verwerkt zijn  terug te vinden in pilaren en fresco’s in de St. Nicolaikerk.

Alleen tekst vs 22 heb ik in  oud Grieks op witte voile geschreven met witte oilbar.  Teksten Hebreeuws en Grieks, met dank aan René Altena.

enhijbliesophen ws

Onderstaande foto’s geven een beeld van het werkproces en de activiteiten tijdens Feest van de Geest Groningen. Vrijdag 15 mei heb ik een workshop gegeven voor kinderen. De kinderen mochten kiezen, die zichzelf stoer vond, kreeg na het opsteken van de vinger de opdracht om te gaan ‘lucht’tekenen. De andere helft van de kinderen koos voor het tekenen van lijnen op papier. Op muziek Kadosh (= heilig) van Frank van Essen heb ik het luchttekenen voorgedaan en de kinderen aan het tekenen gezet.

In de dienst op 1e Pinksterdag heb ik het gedicht ‘een lentewandeling met God’ voorgedragen in de kerk.